Familien Lund

  •   Farfar og Farmor:
  • Mine bedsteforældre blev gift i Nordslesvig, sikkert i området Skærbæk, Spandet,  Hviding nær Ribe.  Anders er født i Spandet/ Fjersted, og Agathe er fra Skærbæk. Deres første bosted blev Hviding efter hans hjemkomst fra krigen i Tyskland 1921. Her blev han ansat som landpost bud, i ægteskabet fødtes 4 drenge, hvoraf den ældste er min far.
  • Agathe er opdraget i pleje eller hvordan vides ikke med sikkerhed, men hendes far Georg Boghdan er beskrevet ved Agathes dåb. Jeg er helt sikker på at han kom til Danmark via. det tidligere Prøjsen,  om moderen er Ansine er uklart, idet alt var tys tys på dette tidspunkt, Agathe har aldrig nævnt noget som helst om fortiden, hvorfor kan man kun gisne ! .
  • Mine Oldeforældre boede i Fjersted nær Spandet, Jürgen Mathissen Lund var fæster på Spandetgård, hvilket vil sige at han havde et lille jordlod ved siden af at han var daglejer på gården , oldemor Dintra Sylvester, gift Lund , de findes i Spandet Kirkebog  ved søgning efter fødte , min bedstefar Anders Christian Lund , hvor de angives som forældre.
  • I  indledningen anførte jeg ældste søn, som er min far, der opvoksede i Hviding   for senere i deres drengeår at flytte til Visby, hvor farfar fik job som landpost og senere som postmester i den lille stationsby. Min far udviklede sig i landbruget, for senere at overgå til vejbygnings arbejde og sidst i industrien.
  • Anders:  1897 – 1961  Agathe:  1901 – 1986
  •  Brudepar
  • Lad billedet tale for sig selv !
  • Mine forældre blev gift i Daler Kirke,  Jesper Mathissen Lund  & Elise Kathrine  Drøhse  gift Lund.  Min far var den fødte arbejder, han knoklede for føden i tiden lige efter 2.  Verdenskrig. Som jeg husker det var daglønnen  ca.  3 kr. om dagen  og til tider måtte han modtage  subsidier i form af kød eller andre råvarer når landmanden ikke mente at kunne betale for udført arbejde. Min mor var hjemmegående som man kaldte det på dette tidspunkt, hun tog vare på os unger, haven og jordstykket der tilhørte huset hvor vi boede. Jeg husker,  at vi ikke havde fryser eller køleskab på denne tid, hvorfor alt foregik ved hensaltning, kogning eller lagt i hårdt til lukkede glas eller krukker,  herunder fik vi saltet en skanke fra grisen, som blev røget og hængt ved skorstenen på loftet under tagdækningen/ stråtag. Vi havde høns, kaniner, gås eller ænder en ged og meget andet, som alt efter behov blev slagtet og fortæret. Vi var selvforsynende iht. frugt og grønt fra jordstykket. For de flestes vedkommende mindedes man barndommen som en god tid, hvilket også var sådan for vores vedkommede, selvom alting var småt, der fandtes fx. ikke legeredskaber ud over dem vi selv konstruerede. Vores bold var blæren fra grisen som hjemmeslagteren lærte os at lave  og tørre således at den blev brugelig. Skibe og andre elementer vi legede med i vandløbet var selv fremstillet af til snitede grene. I ca. 1955 begyndte vi at få tekno legetøj for ikke at forglemme fremskridtet ! .
  • Jesper:  1922 – 2000   Elise:  1923 – 2000

 

Far og mor til 4.

Billedet er taget i ca. 1958, vor forældre, Knud, Anders , Agathe og Inge, som omtalt boede vi lidt afsides , ude på Borg mark ved Bredebro. De første år gik vi i skole i Borg,  her fik vi det ind med  “modermælken”     hvilken placering vi havde i hierarkiet. Vi fik stryg af spanskrøret, uden at vide hvorfor, men bemærkede dog at nogen undgik afstraffelse !. Dags dato bruger vi andre ord i omtalen, når nogen bliver behandlet uens,  ” fine”  ord , den sociale arv og jante ikke at forglemme ( du skal ikke tro du er noget) . Emnet vil jeg ikke uddybe yderligere idet det henhører under min beskrivelse af mit liv.  Storebror Knud´s  skolegang foregik i Borg ,  hvorimod  jeg og mine 2 søstre blev omdirigeret til at fortsætte skolegangen i Bredebro fra 5 årgang.  Dette blev vendingen for mit vedkommende iht. indlæringen, her fik jeg lært at skrive, hvor det´ med at regne/ matematik, brøker m.v. kan ligge på et lille sted. Det lå som i “luften” at vi børn skulle ud at forsørge os selv efter konfirmationen. Vi fik det da også tidligt lært, idet min bror og senere jeg fik arbejde hos  cykelhandleren, hvor vi løftede diverse opgaver,  cykel service og udbringning af en leje vaskemaskine til byens borgere, som skulle viderebringes efter 1 – 2 dages brug.   Vore forældre havde ikke anden indsigt end håndens arbejde,  landbruget       ” kaldte” vi blev lejet ud til en bondemand for den formidable sum a. 3000 kr. pr halve år,  til alt forefaldende arbejde, hvilket privilegium  arbejdsgiveren  havde iht. at lede og fordele ! som da også blev fuldt udnyttet.   3 år i dette helvede, blev det til for mit vedkommende, hvorefter jeg valgte industrien, der knækkede mig endeligt.

 

  4 brødre med tilvalgte

Vi boede i det Sydvestjydske nær grænsen. Rammen var familien på daværende tidspunkt, der var usynlige bånd og en følelse af afhængighed, som måske hang sammen med den ustabilitet der havde været !  Jeg husker at alle var sammen til højtider og fester, herunder lå den ubetingede tillid til hinanden iht.  råd og vejledning  som fandtes i familien. Omtalt forblev mine forældre i arbejder standen, hvorimod Georg Boghdan Lund, fulgte i faderens fodspor og blev landpost og hans kone Regine ( kaldet Ginne) overtog posthuset i Visby nu placeret på torvet blev altså en slags funktionærer !. Andreas Wilhelm Lund valgte også post gerningen og blev landpostbud i Bredebro, med udgangspunkt Bredebro jernbanestation.  Tommy Sylvester Lund, var en leve mand med udlængsel i blodet, han valgte at udvandre til Sverige i nogle år, for senere at at vende tilbage til sin udkårne Petrea ( kaldet Misse) disse 2 mennesker havde ikke “ro” i kroppen til at finde sig til rette i et bosted i længere tid, de flyttede rundt i det Sønderjydske for til sidst at slå sig ned i Høm  nær Ribe. Jesper og Elise levede deres otium på Lagervej 10 i Bredebro og havde haven og kolonien som passion. De er begravet på Bredebro Kirkegård.  Georg og Ginne ( født Friis) er begravet på Visby Kirkegård, ligeledes er mine bedsteforældre begravet samme sted. Andreas og Helene ( kaldet Lene født Jensen) er begravet på Bredebro kirkegård og Tommy og Petrea (født Jensen ) er begravet på Ribe kirkegård. Nu kan det se ud som begge de unge damer kom fra samme familie, hvilket addeles ikke er tilfældet Lenes´ forældre havde et mindre landsted på Visby Hedegårde og Misses´  havde også et mindre sted lidt uden for Abterp.

Georg:  1924 – 1976  Ginne:  1930 – 1979  Andreas: 1925 – 1990  Lene: 1932 – 1995   Tommy: 1927 – 1998   Misse: 1937 – 1999

 

 Søskende

Alle 4 har valgt deres partner/ livsledsager, hvordan må personerne selv berette, men stærke bånd må der være og stadig tilstede, idet ægteskaberne har holdt indtil dato, hvilket ikke er helt sædvanligt i disse tider !.  Min bror Kund har netop fejret Guldbryllup med sin Else. De er bosiddende på Solsortevej 7 i Sahl.  De første år servicerede de landbruget for senere at flytte til deres hjem i Sahl  hvor Knud arbejdede  i industrien og Else som syerske.

Bent Johanesen & Agathe flyttede fra det Sønderjydske til Juelsberg nær Nyborg, hvor han var ansat på Godset Juelsberg for senere at jobbe ved Amts vej væsenet.  Agathe blev dagplejer.  Parret lever i dag på adr. Stationsvej 26b Hjulby.

Bent & Inge  Olesen er bosat på Åbenråvej 30 i Skærbæk, hvor han virker som elektrikker på Danish Crown.  Inge har fungeret som dagplejer og senest i forskellige ledige job.

Anders & Anni bor på Holmevej6 i Esbjerg, her har de videre udd. sig,  Anders til Soc. Pæd.  og Anni som kontor ass.  ikke mere om realiteterne idet de henhører under min livsbeskrivelse.

Knud: 1943   Else:  1947   Anders: 1946  Anni:  1948

Bent J:  1944   Agathe: 1948  Bent O: 1955  Inge: 1952

 

Dagen

Dagen i dag er din min ven, dagen kommer aldrig igen, brug dagen til at videreføre dine mål, gør du det er dagen ikke spildt.

Dagen den 10/3 -2017 her i Esbjerg er vidunderlig, solen skinner så det er en lyst !  det bliver en herlig dag.

Mvh  ACL

På kvisten

Det er søndag morgen den 26/2 – 2017 en regnfuld morgen her i Esbjerg livet er dejligt nyd det så længe du har det !

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!